top of page
cinemaktek-new-mob-logo-01.jpg

קולנוע עצמאי בישראל מזמינים:

החממה לפיתוח פיצ'ר ראשון

 בשיתוף

 

*סדרה של 12 מפגשים להקניית כלים, עקרונות ופיתוח מעשי של הפיצ'ר הראשון שלך*  
החל מה-1.1.2023 למשך של כ-3 חודשים. 

 

:תאריכים

1.1 / 8.1 /15.1/ 22.1/ 29.1/ 5.2 / 12.2 / 19.2 / 26.2 לא מתקיים / 5.3 / 12.3 / 19.3 / 26.3

 

סילבוס:

שבוע 1  (1.1) - מבוא ועקרונות (ראה עמוד מהלך מצגת ב-10 כלים לדל תקציב קורס דיגיטלי)

שבוע 2 (8.1) - מרתון כתיבה ופיתוח / היערכות לפיצ'ינג ראשוני עוד שבועיים.

שבוע 3 (15.1) - מאסטרקלאס פיצ'ר עצמאי דל תקציב ('אפריקה')

שבוע 4 (22.1) - קיום פיצ'ינג ראשוני. ביקורת בכיתה. אורן+מנחה מן החוץ.  

שבוע 5 (29.1) - פרקטיקות ליצירה עשירה דלת תקציב א' (מתודה דוקו/לוקיישן)

  שבוע 6 (5.2) - פרקטיקות ליצירה עשירה דלת תקציב ב' (אימפרוב/תחקיר/בימוי שחקנים)

שבוע 7 (12.2) - פיתוח פרטני א' (3 קבוצות - מנחים מתחלפים - אורן/דנה/יונה - כל חברי הקבוצה קוראים ושולחים הערות)

שבוע 8 (19.2) - מסטרקלאס 2 (יונה/דנה…)

26.2 - לא מתקיים - שבוע הפוגה לצורך המשך כתיבה. 

שבוע 9 (5.3) - פיתוח פרטני ב' (3 קבוצות - מנחים מתחלפים - אורן/דנה/יונה- כל חברי הקבוצה קוראים ושולחים הערות)

שבוע 10 (12.3) - מאסטרקלאס הפקה (קובי/איתי)

שבוע 11 (19.3) -  פיתוח פרטני 3 (3 קבוצות - מנחים מתחלפים - חברי הקבוצה קוראים ושולחים הערות). 

שבוע 12 (26.3) -  פיצ'ינג סופי - מול מפיקים ואנשי תעשייה.

תוכן דיגיטלי נלווה לנרשמים: 

להרשמה ופרטים נוספים:

bottom of page