הקורסים הדיגיטליים של

'קולנוע עצמאי בישראל'

ידע חיוני ופרקטיקות ליוצרות וליוצרים עצמאיים

2.jpg
פסטיבלים2.png

הפצת סרטים בפסטיבלים

לקולנוע בארץ ובעולם

22 פרקים

להתפרנס מיצירה קולנועית 

32 פרקים

דל4.png

קולנוע עשיר דל אמצעים

19 פרקים

צעד3.png

צעד ראשון לפיצ'ר ראשון

20 פרקים

- סילבוס מלא ועלויות מפורטים בעמודי הקורסים -