הפצת סרטים בפסטיבלים # 

להתפרנס מיצירה קולנועית #

צעד ראשון לפיצ'ר ראשון #

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   לפרטים נוספים

Search

קול קורא - קרן גשר - הגשה למסלול היעודי (במסלולי פיתוח/הפקה/השלמה)

קרן גשר בקול קורא ב-3 מסלולי הפיתוח של התחום היעודי [פיתוח/הפקה/השלמת הפקה].

דדליין להגשות: 31 בדצמבר 2021.


התחום הייעודי של קרן גשר מתקיים במטרה לקדם ייצוג הולם, מעמיק ואותנטי של הקבוצות השונות בחברה, מתוך אמונה בכוחו של המסך לשמש בסיס להיכרות ולקידום דיאלוג ורב שיח בחברה ככלי לשינוי חברתי.


לפרטים נוספים והגשת הבקשות: https://gesherfilmfund.org.il/Page/30/#socialfilmבהצלחה!

gif

703 views

קולנוע עשיר דל תקציב #