הפצת סרטים בפסטיבלים # 

להתפרנס מיצירה קולנועית #

צעד ראשון לפיצ'ר ראשון #

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   לפרטים נוספים

Search

קול קורא - קרן גשר - הגשה למסלול היעודי (במסלולי פיתוח/הפקה/השלמה)

קרן גשר בקול קורא ב-3 מסלולי הפיתוח של התחום היעודי [פיתוח/הפקה/השלמת הפקה].

דדליין להגשות: 31 בדצמבר 2021.


התחום הייעודי של קרן גשר מתקיים במטרה לקדם ייצוג הולם, מעמיק ואותנטי של הקבוצות השונות בחברה, מתוך אמונה בכוחו של המסך לשמש בסיס להיכרות ולקידום דיאלוג ורב שיח בחברה ככלי לשינוי חברתי.


לפרטים נוספים והגשת הבקשות: https://gesherfilmfund.org.il/Page/30/#socialfilmבהצלחה!

gif

711 views

הקורסים הדיגיטליים של קולנוע עצמאי בישראל

 הפצת סרטים בפסטיבלים לקולנוע 

Picture1_CANNES.png

להתפרנס מיצירה
קולנועית

צעד ראשון
לפיצ'ר ראשון

קולנוע עשיר
דל תקציב

2.jpg
pexels-martin-lopez-1117132.jpg
pawel-szvmanski-1o0Fh5alQYo-unsplash.jpg

קולנוע עשיר דל תקציב #