top of page

הקורסים הדיגיטליים של קולנוע עצמאי בישראל

 הפצת סרטים בפסטיבלים לקולנוע 

Picture1_CANNES.png

להתפרנס מיצירה
קולנועית

צעד ראשון
לפיצ'ר ראשון

קולנוע עשיר
דל תקציב

2.jpg
pexels-martin-lopez-1117132.jpg
pawel-szvmanski-1o0Fh5alQYo-unsplash.jpg
Search

איך יוצרים הגשה מנצחת לקרן קולנוע

על אף שאנו מאוד מאמינים ביצירה עצמאית, אנו עדיין נותנים כבוד רב לנתיב הקלאסי של מימון באמצעות קרנות הקולנוע. דווקא בגלל הסטטיסטיקה הקשוחה, חשוב מאוד לדעת איך להפיק את המירב בכל הגשה.

במסגרת סדרת מפגשים מרתקת ביוזמת איגוד הבמאיות והבמאים, מצורף כאן ראיון עם כתריאל שחורי, שהיה ראש קרן הקולנוע הישראלי במשך שנים רבות וחשובות מאז נוסדה.

במסגרת המפגש, כתריאל מפרט על שלל היבטים של הגשת תסריט לקרן: איך משפרים הגשה? אלו אלמנטים עלולים לחבל בהגשה? ממה כדאי להימנע? במה כדאי להשקיע את מרב הזמן והמאמצים? ועוד


המפגשים התקיימו בשנה שעברה, לכבוד סיום כהונתו של שחורי.


528 views

Recent Posts

See All

איזון בין יצירה ופרנסה - פאנל יוצרים

אורי בר-און/דנה גולדברג/אמרי דקל קדוש/הדס איילון אורן: יש מתח גדול בין שני הנושאים האלה, של פרנסה ויצירה. נתעסק היום במפגש ובאיזונים שכל יוצר מוצא לעצמו על מנת שיוכל לקיים את שני הנושאים האלה זה לצד ז

להתפרנס מיצירה קולנועית

עצמאי או שכיר? אחת השאלות המרכזיות שמעסיקות אותנו כשאנחנו בוחרים נתיב מקצועי, היא השאלה האם להיות עצמאי או שכיר? בעולם שלנו יש וריאציות עצמאיות ושכירות בנתיבים שונים. כדי לענות על השאלה הזאת, ננסה להב

צורה ותוכן

הנושא של החיבור ומערכת היחסים בין צורה לבין המהות, התוכן, הוא נושא קצת מופשט אבל מאוד חשוב כשמתחילים לדבר על בימוי, מכיוון שעליו יושבים כל הדברים הפרקטיים בהם נעסוק בהמשך. כדי שנוכל להבין אותו היטב, נ

Bình luận


 הפצת סרטים בפסטיבלים # 

להתפרנס מיצירה קולנועית #

צעד ראשון לפיצ'ר ראשון #

קולנוע עשיר דל תקציב #

bottom of page